Boektip: The Power of Now, Eckhart Tolle

Published by Nathalie on

Vandaag wil ik jullie het boek The Power of Now (Nederlandse titel: De kracht van het nu) van Eckhart Tolle aanraden. Op de cover van het boek staat ‘A Guide to Spiritual Enlightenment’, een ambitieuze titel (die de tekst in mijn ogen overigens meer dan verdient). Sommigen zullen denken: ah, die zocht ik! Anderzijds kan deze omschrijving er ook voor zorgen dat je je wenkbrauwen optrekt en mompelt: spirituele verlichting? Dat is iets voor Boeddhisten, niet voor mij. Goed nieuws: welke reactie de titel en omschrijving ook oproepen bij je, het boek is iets voor jou. Het bevat namelijk nuttige informatie voor elk mens op de wereld.

Dit boek is er zo een dat zich gemakkelijk op verschillende manieren laat interpreteren, en met allerlei verschillende interpretaties toch zijn eigen kracht behoudt. Het behandelt concepten waar wij allemaal dagelijks mee te maken hebben: tijd, gedachten, bewustzijn, ons ego, emoties en relaties. Hoewel deze begrippen eindeloos vaak genoemd, gedefinieerd en ontkracht worden, zijn ze volledig ondergeschikt aan het centrale concept in de tekst: het Nu. Tolle laat op een begrijpelijke en verhelderende manier zien waarom het Nu niet alleen centraal is in zijn tekst maar in jou, in jouw leven, en in het universum als geheel.

Als het ware vertegenwoordigt het Nu een soort magisch, helend, bijna heilig idee in The Power of Now. Maar niet op een onrealistische, sensationele manier. Zoals het een essentiële, ijzersterke basis zou moeten vormen in ons bestaan, zo functioneert het ook in de tekst. Het lezen van het boek zelf vormt al direct een kans om de theorieën die erin staan in de praktijk te brengen. Het Nu keert namelijk op elke pagina weer terug, het is waar het boek om draait, maar Tolle benadrukt dat het eigenlijk ondefinieerbaar is en niet begrepen dient te worden. Het kan slechts worden ervaren.

The Power of Now legt uit hoe gedachten werken, hoe pijn en verzet en angst ontstaan, maar is er tegelijkertijd op uit om al deze begrippen te ontmantelen en te ontdoen van hun macht. Het benadrukt keer op keer de kracht van bewustzijn en schijnt nieuw licht op verbinding, rust, geluk en tevredenheid. In zijn voorwoord waarschuwt Tolle al voor de herhalingen in zijn tekst, maar hij verzekert de lezer dat deze bijdragen aan het overbrengen van het centrale concept. Toen ik het zelf las, ervaarde ik af en toe ongeduld of irritatie (‘ja, ik snap het nu wel’), maar in de weken nadat ik het uit had moest ik erkennen dat de manier waarop de tekst geschreven is er juist voor had gezorgd dat ik me de theorieën écht eigen had gemaakt. Ze vormen nu een paar van de kernideeën in mijn spirituele geloofsovertuiging. Ik ben zelf van plan het boek nogmaals (deels) te lezen en te zien wat voor betekenis ik er onder de eerste lagen uithaal.

Veel leesplezier!

Coach Nathalie

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
X